Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikringen er for dig, der skal udstationeres i udlandet. Her er du ikke længere omfattet af den danske sygesikring. Derfor skal du forsikres med en Udstationeringsforsikring, der dækker dig og din medrejsende familie.

Forsikringen kan omfatte:

  • Syge- og hjemtransport
  • Rejsegods
  • Privatansvar
  • Kaution
  • Overfald
  • Privat indbo
  • Ulykkesforsikring

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.