Erhvervsrejseforsikring

Bliver du syg eller kommer til skade under en erhvervsrejse i udlandet, kan udgifterne til læge, hospitalsophold og eventuel hjemrejse løbe op i meget store beløb. 

Forsikringen omfatter alle rejser, dog ikke til og fra arbejde. Ulykkesdækningen gælder hele døgnet under rejse. Forsikringen kan udvides til også at omfatte private ferierejser og familien til den ansatte. Forsikringen kan ligeledes udvides til også at omfatte afbestilling for erhvervs-/ferierejser. 

Egne og arbejdsgiverens ejendele er dækket med indtil 25.000 kr. Dækker erstatningsperson, dvs. erstatning for syg/skadet kollega, til at afslutte et møde/en opgave. Dækker psykisk krisehjælp efter traumatiske oplevelser.

Erhvervsrejseforsikringen dækker: 

 • Sygdom og hjemtransport
 • Sygeledsagelse
 • Tilkaldelse
 • Krisehjælp
 • Rejsegods og bagageforsinkelse
 • Rejseafbrydelse
 • Overfald
 • Privatansvar
 • Retshjælp
 • Kaution
 • Evakuering
 • Rejseservice
 • Private ferierejser (tilvalg)
 • Afbestilling (tilvalg)
 • Ulykke (tilvalg)
 • Indlandsrejser (tilvalg)

SOS International - en unik alarmcentral

SOS International er Nordens førende skade- og assistanceorganisation, der betjenes af et personale med 19 forskellige nationaliteter, der taler tilsammen 31 forskellige sprog.

SOS International har åbent hele døgnet, 365 dage om året - og har opdaterede og ajourførte informationer med mere end 30.000 kontakter verden over. Denne information sikre dig en hurtig og korrekt lægelig og medicinsk behandling, hvor end du befinder dig.

Vi udarbejder gerne et konkret tilbud til din virksomhed.

Kontakt os på telefon 32 12 43 eller en specifik erhvervsrådgiver, klik på KFA erhverv i menuen til venstre.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.