Opsigelse af din forsikring

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort. 

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Mod et gebyr på 62 kr. kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

(Dette er ikke gældende for motorkøretøjsforsikringer - alene til hovedforfald.)

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et højere gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring.

Det særskilte gebyr fremgår af nedenstående skema:

ForsikringOpsigelsesgebyr
Indboforsikring 375 kr.
Lystfartøjsforsikring 623 kr.
Bilforsikring 623 kr.
Parcelhusforsikring 623 kr.
Ulykkesforsikring 248 kr.
Hundeforsikring 126 kr.
MC-/scooter-/knallertforsikring 623 kr.
Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar
Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.