Athen Konvention

Danmark er med til at sikre bedre international beskyttelse af passagerer ved skibsulykker.

Konventionen betyder en bedre beskyttelse af passagerer.

Konventionen stiller blandt andet krav om, at passagerskibe skal have en ansvarsforsikring og at rederiernes ansvarsgrænse hæves. 

Dette betyder, at passagererne får bedre mulighed for at få erstatning, hvis de kommer til skade i forbindelse med en skibsulykke.

Læs mere på Søfartsstyrelsens webside.

Nye forsikringsregler for passagerskibe

Vejledning om passagerforsikring for større og mindre skibe

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.