Professionelt ansvar

Virksomheder, som arbejder inden for projektering, design og rådgivning, har ikke alene en risiko for at blive gjort erstatnings-ansvarlige for skader på personer og ting, men kan også pådrage sig et formuetab. Dette dækkes imidlertid ikke af den almindelige Erhvervs- og Produktansvarsforsikring!

Eksempler:
En arkitekt laver en projekteringsfejl, der medfører, at der bliver for lavt til loftet i et byggeri. Fejlen opdages først, da byggeriet er færdigt. Bygherren kræver, at loftet bliver “løftet” til rette højde!

En ingeniør laver en beregningsfejl, der resulterer i, at loftet falder ned, hvorved adskillige mennesker kommer alvorligt til skade. 

Med Professionel Ansvarsforsikring er du godt hjulpet i begge disse situationer.

Forsikringen dækker kort sagt de skader og tab, du kan risikere at påføre dine kunder eller andre som følge af fejl eller mangler ved dine arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.