Erhvervsforsikring til nystartet virksomheder

Der er meget at tænke på, når en ny virksomhed er i opstartsfasen. Forsikring står sikkert ikke øverst på prioriteringslisten. Ikke desto mindre er det noget, du bør tænke på. 

  • Hvilke forsikringer skal du have (lovpligtige)?
  • Hvilke forsikringer bør jeg have? 

Den selskabsform, du vælger, påvirker dit behov for forsikringer. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller ansat i eget Anparts- eller aktieselskab, får det betydning for din arbejdsskade- og ansvarsforsikring. 

Hvilke forsikringer skal du have? 
Forsikringer du skal have i henhold til grønlandsk Lov: 

Arbejdsskadeforsikring skal du have, hvis du er ansat i eget A/S eller ApS, eller hvis du har nogle ansatte i din virksomhed (både heltids- og deltidsansatte). 

Arbejdsskadeforsikring 
En arbejdsulykke er en pludselig hændelse, som medfører personskade. Skaden skal være sket i arbejdstiden. Arbejdsskadeloven yder dækning for henholdsvis ulykke og sygdom. Hos os kan du få dækning for ulykkesdelen.

Sygdomsdelen kan du få hos Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring.

Den pålægger alle arbejdsgivere (undtaget er kommuner og staten) at købe en forsikring, der dækker de arbejdsulykker, der kan ramme den ansatte. Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, hvis du er ansat i eget A/S eller ApS, eller hvis du har ansatte i din virksomhed (både heltids- og deltidsansatte). 

Ansvarsforsikring for motorkøretøj skal du have, hvis du ejer et motorkøretøj
Dækker ansvaret for de skader, motorkøretøjet forvolder, når det er i brug som køretøj. 

Ikke omfattet af ansvarsforsikring:

  • Skader på føreren og skader på forsikringstagerens ting.
  • Skader på tilkoblet trailer/campingvogn.
    (Du kan tegne en kaskoforsikring på din trailer/campingvogn.)

Hvilke forsikringer bør du have? 

Hvilke forsikringer du bør have, afhænger af din virksomhed. Du må gennemtænke, hvad der er vigtigt at forsikre i en opstartsfase: 

Ting – for eksempel dataudstyr, værktøj, varer, lokaler, maskiner.

Hvad ejer du, hvad kan forsikres? Du bør tænker over, hvad du ejer. Har du fx dataudstyr, maskiner, varer, værktøj, biler eller andet? 

Transporteres tingene?
Du bør også tænke på, om dine ting altid befinder sig på samme sted, eller om de en gang imellem opbevares på andre steder. Eller transporteres de rundt?
 

Hvilke skader kan ske?
Alle dine ting kan blive udsat for skader som fx brand, tyveri, hærværk, vandskader eller transportskader. 

Driftstab og ansvar – for eksempel driftstab, retslige krav som produktansvar og konsulentansvar. 

Ansvarsforsikring
Der findes en række forskellige ansvarsforsikringer, et eksempel er Produktansvarsforsikringen. Produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som en producent, importør eller sælger kan pådrage sig, såfremt et leveret produkt er årsag til en skade.
 

Fælles for alle ansvarsforsikringerne er, at de dækker det erstatningsansvar, du kan pådrage dig, når du udøver din virksomhed. Uanset selskabsform er det vigtigt at have en ansvarsforsikring, men det er specielt vigtigt, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed eller et ansvarligt selskab, fordi du dermed har et ubegrænset personligt ansvar for virksomhedens gæld. 

Drifttabsforsikring
En Drifttabsforsikring dækker det tab, virksomheden får på grund af driftsstop som følge af en dækningsberettiget skade, som for eksempel en skade på en maskine eller på produktionslokalerne.
 

Rejse – tjeneste- og ferierejser i udlandet

Erhvervsrejseforsikring 

Bliver du syg eller kommer til skade under en erhvervsrejse i udlandet, kan udgifterne til læge, hospitalsophold og eventuel hjemrejse løbe op i meget store beløb. 

Forsikringen omfatter alle rejser, dog ikke til og fra arbejde. Ulykkesdækningen gælder hele døgnet under rejse. Forsikringen kan udvides til også at omfatte familien til den ansatte. Forsikringen kan udvides til også at omfatte afbestilling for erhvervs-/ferierejser. 

Iværksætterkontakt
For at du skal få den bedst mulige tilbagemelding fra os, er det vigtigt, at du giver os så mange oplysninger som muligt om dig selv og dit firma. 
Send e-mail kfa.erhverv@if.dk

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.