Dig og dine medarbejdere

I mange virksomheder er maskiner og produktionsapparatet bedre forsikret end det vigtigste af alt, nemlig dig og dine medarbejdere. Men sådan bør det ikke være, og med Ifs personforsikringer er der er mange muligheder for at sikre, at I er dækket optimalt i næsten enhver situation.

Arbejdsskade
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, hvis du har ansatte. Hvis du er selvstændig kan du selv vælge om du vil købe en arbejdsskadeforsikring for dig og din medarbejdende ægtefælle.

Ulykkesforsikring
Hvis uheldet er ude, og du eller en af dine medarbejdere bliver invalid eller dør af et ulykkestilfælde, dækker en gruppeulykkesforsikring.

Erhvervsrejseforsikring
Dækker, når du eller dine medarbejdere rejser udenfor landet på virksomhedens vegne. Husk, at det gule sygesikringskort ikke dækker ved erhvervsrejser!

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.