Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, hvis du har ansatte – uanset om medarbejderne arbejder heltids- eller deltids. Forsikringen dækker, hvis man kommer ud for et ulykkestilfælde, mens man udfører sit arbejde.

Selvstændige
Hvis du er selvstændig, kan du og din medarbejdende ægtefælle også købe en Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker

  • Erstatning til efterladte ved død
  • Erstatning for varig skade
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler og lignende.


 

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.