Kundepanelet

Kundepanelet består af helt almindelige If-kunder
I Kundepanelet sidder der 7 personer. Kun to af dem har erfaring fra forsikringsbranchen. Resten er helt almindelige If-kunder i forskellige aldre og med forskellige baggrunde og køn. Hvert andet år udskifter vi de fem kunder, for at de ikke bliver alt for forsikringskyndige. Vi synes nemlig, det er vigtigt, at nogen ser med andre øjne på vores virksomhed.

Kundepanelet afgør sagerne
Kundepanelet mødes ca. hver anden måned. De behandler mange forskellige slags sager med nogle få undtagelser. Kundepanelet har ret til at træffe beslutninger. Det indebærer, at det resultat de når frem til, er det der gælder. Hvis afstemningen i Kundepanelet ender uafgjort, falder sagen altid ud til kundens fordel.

Diskussionerne i Kundepanelet plejer både at være livlige og givende. Deres vurderinger har også stor betydning for vores arbejde med at forbedre og forenkle vores forsikringsvilkår og policer.

Hvem kan sidde med i Kundepanelet?
Vi finder de 5 personer til vores Kundepanel blandt vores egne kunder. Der er som regel tale om 5-6 møder om året. Der kræves ingen speciel uddannelse eller baggrund for, at du kan blive medlem af Kundepanelet. Når tiden nærmer sig til at finde nye medlemmer, lader vi høre fra os, og så er du velkommen med din ansøgning.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.