Direktions- og Bestyrelsesansvar

Som medlem af en bestyrelse eller direktion i et selskab er du personligt ansvarlig for de oplysninger, som virksomheden fortæller om sig selv til offentligheden. Urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre økonomisk tab for eksempelvis investorer, og dette tab kan resultere i et erstatningsansvar. Derfor kan en Direktions- og Bestyrelsesansvarsdækning være en rigtig god investering.

Eksempel:
Ved virksomhedens børsintroduktion udgives et prospekt, som blandt andet indeholder en bedømmelse af virksomhedens økonomiske situation og en prognose for den fremtidige udvikling. Er de regnskabstal, som prospektet er baseret på, overdrevent optimistiske, kan det presse kursen op - med efterfølgende faldende kurser og derved tab for aktionærerne.

OBS! Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har præcis det samme ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.