Tidsbestemte dækninger på ulykkeforsikring

Tidsbestemte dækninger på ulykkesforsikring, er de mest almindelige og du kan vælge imellem:

Hele døgnet
Den mest omfattende af vores forsikringer. Den dækker dig hele døgnet, hele året, både i arbejdstiden og i fritiden.

I arbejdstiden
Forsikringen dækker i arbejdstiden. Er du på kursus eller rejse i forbindelse med dit arbejde, dækker forsikringen døgnet rundt – fra du tager af sted hjemmefra eller fra din arbejdsplads, og til du er tilbage igen et af stederne.

I arbejdstiden og til og fra arbejde
Forsikringen dækker i arbejdstiden – og under transport mellem din bopæl og din arbejdsplads.

Er du på kursus eller rejse i forbindelse med dit arbejde, dækker forsikringen dig døgnet rundt – fra du tager af sted hjemmefra eller fra din arbejdsplads, og til du er tilbage igen et af stederne.

I fritiden
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i fritiden og under en eventuel børnepasnings- eller barselsorlov.

For at kunne købe denne forsikring, skal du have arbejde i mindst 25 timer om ugen og være omfattet af en arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker også, hvis du forsøger at forhindre skade på andre mennesker eller deres ting, og herved selv kommer til skade – også selv om det sker i arbejdstiden.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.