Tilbagekaldelse af varer (Recall)

Det er ikke helt sjældent, at varer - fra tabletter til biler - bliver kaldt tilbage fra markedet, fordi der er en begrundet frygt for, at produktet kan skade ting eller mennesker eller begge dele. I en sådan situation er det rart at have en Tilbagekaldelsesdækning.

Eksempler:
En reolproducent har markedsført en reolserie, der viser sig at være for spinkel til bære vægten af den mængde bøger, man normalt anbringer i en reol. Der er derfor risiko for, at reolen kan bryde sammen og være årsag til skader på både mennesker og ting. 

En læskedrikproducent bliver af myndighederne tvunget til at tilbagekalde sine produkter, da der er mistanke om en forgiftningsrisiko. Læskedrikkene er allerede distribueret over hele verden, så det kan komme til at koste virksomheden store summer.

Vores Tilbagekaldelsesdækning erstatter bl.a. omkostninger til varsling samt omkostninger til returtransport af de tilbagekaldte produkter - enten til producenten eller til nærmeste sted, hvor produkterne kan destrueres forsvarligt. Omkostninger til destruktion m.m. dækker vi også.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.