Hvad er et ulykkestilfælde?

Forsikringen dækker ulykkestilfælde - det vil sige en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Desuden dækkes:

  • Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende
  • Drukning eller kulilteforgiftning, medmindre der er tale om et selvmordsforsøg
  • Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik
  • Ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller deres ejendom
Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.