Kriminalitet

Sager om ansatte, som begår berigelseskriminalitet mod virksomheden, er desværre stigende.

Kriminalitetsdækning erstatter det økonomiske tab, som en ansat påfører din virksomhed ved en berigelsesforbrydelse som bedrageri, underslæb, tyveri, dokumentfalsk, mandatsvig mv.

 

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.