Løsøreforsikring

Da der er tale om en All Risks forsikring, dækker den alt løsøre mod alle direkte skader, der sker pludseligt og uforudset - medmindre disse direkte er undtaget i vores forsikringsvilkår

Forsikringen dækker mere end en almindelig løsøreforsikring, idet den også er en maskinkasko. Du får altså dækket alle omkostninger, hvis der sker pludselige og uforudsete nedbrud på virksomhedens elektroniske udstyr som fx edb-maskiner, kasseapparater og produktionsudstyr.

Du behøver heller ikke at have en edb-forsikring. Er uheldet ude, får du dækket alle omkostninger til både hardware og software, installation, transport, told etc.

Forsikringen dækker også genfremstilling af originalmodeller og tegninger samt af skriftligt materiale, herunder arkiver, kartoteker og datalagre. Derudover dækkes rede penge, værdipapirer og pengerepræsentativer som fx check, gældsbreve m.m.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.