Dækning under bilkørsel på ulykkesforsikring

Vi tilbyder også dækninger på ulykkesforsikring når der køres bil, som du kan vælge imellem:

Fører af en bil
Forsikringen dækker føreren af et bestemt køretøj, hvis denne kommer til skade ved et færdselsuheld – både ved kørsel og når du er på vej ind i eller ud af køretøjet.

Fører og passagerer
Forsikringen dækker indtil 6 personer i køretøjet eller som er ved at stige ind eller ud af det, og der sker et færdselsuheld. Er der på uheldstidspunktet flere end 6 personer i køretøjet, nedsættes forsikringssummen forholdsmæssigt

Dækninger
Begge gruppeulykkesforsikringer dækker ulykkestilfælde  og kan omfatte:

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.