Foreninger og institutioner

Gruppeulykkesforsikringer tegnes ofte af foreninger eller institutioner. Fx kan skoler og institutioner tegne en ulykkesforsikring, der dækker børnene, mens de er på skolen eller i institutionen.

Hos If kan du vælge mellem tre typer forsikringer:

Institutioner
Forsikringen dækker børn, når de er i institutionen. Den dækker også, når børnene er på udflugter eller rejser i Danmark, og turen er arrangeret af institutionen og børnene er under tilsyn af institutionens personale. Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem og tilsvarende institutioner kan købe forsikringen.

Idrætsforeninger
Forsikringen dækker, hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde  under træning, kamp eller andre af idrætsforeningens arrangementer. Desuden er du dækket under transport til og fra sportspladser, hvis transporten er arrangeret af foreningen. Prisen på forsikringen afhænger af sportsgrenen.

Andre foreninger
Er du medlem af en forening, fx en ejer- eller andelsboligforening, så er denne forsikring en god idé. Den dækker ulykkestilfælde, der sker under møder, fælles havedage og andre af foreningens arrangementer.

Dækninger
Gruppeulykkesforsikringerne dækker ulykkestilfælde og kan omfatte:

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.