Anden bygningsbeskadigelse

Dækker både hovedbygningen og andre bygninger, fx carporte, på det forsikrede område samt haveanlæg, gårdbelægning m.m. Desuden faste el-installationer, fast bygningstilbehør og faste installationer som gas- og vandinstallationer, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg og meget mere mod:

  • tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra fx røranlæg
  • udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme og sanitetsinstallationer
  • voldsomt skybrud eller tøbrud
  • frostsprængninger
  • snetryk, storm og skypumpe
  • indbrudstyveri - fx en dør, et vindue eller en glasfacade, som tyven har ødelagt for at komme ind
  • påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande

Desuden dækker Anden Bygningsbeskadigelse også Huslejetab samt Glas og Sanitet.

Tilvalg:
Rørskade
Skilte og neonrør
Svamp og Insekter

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.