Forsikring af varer under transport

Forsikringen dækker på Udvidede Danske Betingelser og er en såkaldt "All Risk" forsikring, som i princippet dækker alle skader dine varer kan komme ud for, medmindre skadeårsagen direkte er undtaget i vilkårene.

Begrænsede vilkår kan også aftales.

Forsikringens omfang kan ses under dækningsoversigten.

Aftaler om betaling af fragt, risikoovergang, forsikring m.m. skal altid være klart aftalt, og vi anbefaler, at du altid overfor dine kunder aftaler/benytter internationalt anerkendte leveringsbetingelser jf. Incoterms 2010.

Modtager du gods med skader, eller har du mistanke om skader, fx. hvis emballagen er skadet, så bør sikre din sag overfor transportøren så godt som muligt, ved at bruge vores tjekliste ved modtagelse af gods.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.