Stevedoreansvar

Denne forsikring dækker stevedorens ansvar i henhold til begrænsningsreglerne i Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser (DSAB1997).

Det er meget vigtigt, at du som stevedore gør dine kunder opmærksomme på, at du udfører alle opgaver i henhold til DSAB1997, så der er overensstemmelse mellem det ansvar, du kan pådrage dig, og dækningen på den forsikring du har købt.

 

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.