Virksomhedens transportforsikringer

Hvis din virksomhed producerer, køber, sælger, importerer eller eksporterer varer, som skal transporteres, har du brug for en vareforsikring.

Vær opmærksom på, at transportørens ansvarsforsikring kun dækker skader på varerne, hvis han er skyld i skaderne, og hvis det er tilfældet, så kan han begrænse sit ansvar til en ubetydelig kilopris for varerne.

Ved en international landevejstransport kan transportøren fx. begrænse sit ansvar til 8,33 SDR pr. kg (svarer til 7 - 8,50 kr.) beskadiget eller bortkommet gods.

En kostbar edb maskine til 2 milloner kr. som vejer 100 kg. erstattes derfor med ca. 7.008,- kr., eller med andre ord, et tab for vareejeren på 1.992.992,- kr.

Se mere under vareforsikring

Udover vareforsikringen har du brug for en forsikring, hvis du selv, dine medarbejdere eller andre transporterer fx:

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.