Ulykkesforsikring

Hos If får du dækket flere typer skader end tidligere.......

Takket være en ny og bredere ulykkesdefinition er vores ulykkesforsikring en god hjælp, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke, som på mange måder ændrer din og din families hverdag. Den nye definition lyder således: ”En pludselig hændelse, som forårsager en personskade”.

Med det nye produkt vil du fx. være dækket, hvis du pådrager dig et vrid i ryggen, som medfører et varigt mén - også kaldet invaliditetsgrad - på minimum 5 %. Tidligere dækkede vi kun vridskader på arme og ben – nu dækker vi vridskader på hele kroppen. Løfteskader vil også typisk være dækket på det nye produkt. Også ulykker, som skyldes, at du får et ildebefindende eller besvimer vil fremover være dækket, medmindre hovedårsagen til at dette sker, er fx. en hjerneblødning, en blodprop eller anden sygdom. Tilsvarende er også anden sygdom eller forudbestående lidelser fortsat undtaget fra dækning.

Hos If gør vi meget ud af, at sikre at du og din familie er korrekt dækket - hverken for lidt eller for meget. Hos os kan du vælge mellem en Heltidsulykkesforsikring eller en Fritidsulykkesforsikring. Drejer det sig om dækning af dine børn skal du se under Børneulykkesforsikringen.

Heltidsulykke
Forsikringen dækker hele døgnet – også på arbejdet. Det betyder således, at hvis du skulle komme ud for en ulykke i arbejdstiden vil du både være dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og af din egen ulykkesforsikring. Er du selvstændig, studerende, hjemmegående eller har et arbejde, hvor det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid, så skal du under alle omstændigheder have en Heltidsulykkesforsikring.

Fritidsulykke
Forsikringen dækker kun i fritiden, og den dækker ikke mens du er på arbejde, eller hvis du kommer ud for en ulykke, mens du for eksempel udfører noget arbejde for dine venner. For at kunne tegne en Fritidsulykkesforsikring skal du være lønmodtager og have en arbejdstid på 25 timer eller mere.

Børneulykkesforsikring
Vores Børneulykkesforsikring dækker indtil dit barn er fyldt 25 år, hvis din forsikring er tegnet på betingelsesnr 63-05 fra juni 2014, ellers er det indtil det 18.år - både i skolen eller fx i børnehaven og i hjemmet døgnet rundt.

Hvilken dækning skal jeg vælge?
Når du køber en ulykkesforsikring skal du tage stilling til, om din Ulykkesforsikring skal udbetale erstatning, uanset om der er tale om invaliditet eller dødsfald. Du kan fx vælge en forsikringssum på 1,0 mill. kr ved invaliditet - og på 500.000 kr ved død. Den højeste forsikringssum du kan vælge er på 2 mio. kr. på begge dækninger. Vi rådgiver dig gerne om, hvad der vil være bedst i dit tilfælde. Når du vælger dækning for invaliditet får du altid tandskadedækning.

Kiropraktor eller fysioterapeut
Mener din læge, at du hurtigere kan blive rask efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde, hvis du får behandlinger hos kiropraktor eller fysioterapeut, dækker vi udgifterne hertil - uanset hvor store de er - i op til 12 måneder.

Dobbelterstatning
Dækningen indebærer, at når du får en invaliditetsgrad på 30% eller mere, får du en erstatning, som er dobbelt så stor. Vælger du den højeste forsikringssum, som er på 2,0 mill. kr, får du en skattefri erstatning på 1.200.000 kr ved en invaliditet på 30%. Erstatningens størrelse nedsættes med 10% om året fra du fylder 60 år.

Farlig sport
Skader som følge af deltagelse i farlig sport (kan være f.x. boksning, bjerg bestigning, faldskærmsudspirng, drageflyvning, parasailing, motorløb på bane samt karate og andre kampsportsgrene)  dækkes som ved andet ulykkestilfælde.

Strakserstatning

Strakserstatning kan tiltegnes og dækker med 1% af invaliditets summen, ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde der er dikrete årsag til fx: menisklæsion, overrevet korsbånd, overrevet achillessene, diskusprolaps og brud på: Albue eller håndled, skulder eller kraveben, overam eller underarm, mellemhånd (ikke fingre), ryg eller haleben, bækken eller hofte, lårben eller knæ, underben eller ankel samt mellemfod (ikke tæer).

Akut psykologisk krisehjælp

Der ydes akut psykologisk krise hjælp, hvis du er direkte impliceret i en af følgende hændelser: Røveri, overfald eller hændelser i forbindelse med vold, trafik- eller færdselsuhed, drukneulykke eller livstruende forgiftningsulykke. Enhvedere dækker forsikringen ved: dødsfald hos nærstånede person, hvis du bliver diagnosticeret med en livstruende sygdom, listruende sygdom hos nærstående person.

Forsikringens ophør

Forsikringen ophører IKKE på grund af alder og hverken tillægsdækning eller dækningsummer nedsættes p.g.a alder (forsikringen er livslang).

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.