Bygningsforsikringer

Ejer din virksomhed bygninger - enten til eget brug eller til udlejning - skal bygningerne som minimum forsikres mod brand. Den obligatoriske Bygningsbrandforsikring er imidlertid langt fra nok, hvis du vil være ordentlig sikret.

Det er vigtigt, at du får en dækning, der passer til din virksomheds størrelse og brug af ejendommen. Det hjælper vores forsikringsrådgivere dig gerne med.

  • Entrepriseforsikring  - ved nybyggeri, renovering, tilbygning eller kloakering.
  • Bygningsforsikring - denne omfatter bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse samt glas og sanitet. Dertil kommer en række tilvalgsdækninger, der gør det muligt at skræddersy forsikringen til netop din virksomheds behov.

 

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.