Skærpede krav ved varmt arbejde

I F&P-regi er det aftalt at indføre skærpede krav ved Varmt arbejde. If indfører disse krav for alle policer med bygnings- eller løsørebrand, pr. 3. oktober 2005.

Varmt arbejde er arbejde med tagdækning eller arbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring eller opvarmning med varmeudviklende værktøj.

Du kan begrænse brandrisikoen effektivt på din virksomhed, ved at følge de enkle og praktiske forholdsregler, vi har udarbejdet til dig i vores brochurer her til højre.

Certificering
De håndværkere, der skal udføre varmt arbejde på din virksomhed, skal være certificeret til det. De skal have gennemført et kursus i varmt arbejde på Dansk Brand- og sikringsteknisk institut.

For Grønland stiller vi alene krav om aftaleblanket og overholdelse af forretningsgang, idet der ikke gennemføres certificeringskurser i landet.

Aftaleblanket
Hver gang du skal udføre noget varmt arbejde, skal du sammen med håndværkeren og brandvagten udfylde en aftaleblanket.

Forretningsgang
Forretningsgangen er til for at hjælpe dig med at huske de ting, som du kan gøre for at begrænse brandrisikoen. Vi anbefaler dig at bruge den hver gang du skal have udført varmt arbejde.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.