Erhvervs- og Produktansvar

Erhvervsansvar
Kan din virksomhed gøres erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter, dækker Erhvervs- og Produktansvarsforsikringen. 

Eksempel:
En VVS'er taber noget værktøj på gulvet hos en kunde, og herved knækker et par gulvklinker. Det dækker vi.

Vi dækker også virksomhedens hus- og grundejeransvar samt forureningsansvar. Desuden erstatter vi ansattes krav mod virksomheden for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

OBS! Er din virksomhed godkendelsespligtig jf. miljøbeskyttelses- lovens § 35, skal du have en særskilt forureningsdækning.

Produktansvar
Når en virksomhed sender en vare på markedet - uanset om virksomheden er producent, grossist eller andet mellemled - kan den blive gjort erstatningsansvarlig, hvis der er fejl på produktet, og det derfor skader personer eller deres ting. Erstatningskrav i denne forbindelse kan være meget store.

Eksempel:
Et glas eksploderer i hænderne på en forbruger som følge af spænding i glasset. Forbrugeren får herved alvorlige kvæstelser i den ene hånd.  Produktansvarsforsikringen dækker skaden og naturligvis også tøjet, hvis det bliver ødelagt af samme grund.

 

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.