Rejsebureau

Sælger du som rejsebureau andet end selve transporten - for eksempel en bustur med hotelophold - hører din virksomhed under "lov om pakkerejser". Denne pålægger rejsebureauet et udvidet ansvar - herunder et hæftelsesansvar for skader og tab, som rejsebureauets underleverandører påfører dine kunder og deres ting.

Underleverandører er typisk transportører som flyselskaber, busselskaber, rederier mv. samt hotelejere.

En Rejsebureauforsikring dækker dette hæftelsesansvar for underleverandørerne samt ansvar for evakueringsomkostninger som følge af en pludselig opstået faresituation.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.