Dødsfald, tandskade og behandlingsudgifter

Dødsfald
Hvis man dør, som følge af et ulykkestilfælde , udbetales erstatningssummen. Er den døde under 18 år, udbetales der 20.000 kr. Der betales 20.000 kr., hvis den døde er over 18 år, men hverken efterlader arvinger eller begunstigede.

Tandskade
Tandskader sker ofte i forbindelse med et ulykkestilfælde, og derfor er det en fordel, at du vælger denne tilvalgsdækning.

Forsikringen dækker én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, som tandlægen anser for bedst egnet til at få det mest tilfredsstillende resultat. Der er ingen øvre begrænsning i erstatningens størrelse.

Behandlingsudgifter
Skønner lægen, at behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut kan afhjælpe følgerne af ulykkestilfældet, dækker forsikringen i op til 12 måneder. Behandlingen ophører inden da, hvis den ikke længere har nogen helbredende virkning. Der er ingen øvre begrænsning i erstatningens størrelse.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.