Forsikring mod netbank indbrud

Køb netbankindbrudsforsikring og få dækket din virksomheds økonomiske tab ved netbankindbrud. Det gør din bank nemlig ikke.

  • en tilvalgsdækning til erhverv- og produktansvarsforsikring
  • Dækningssummen er 2.500.000 kr. årligt indenfor policens dækningssum i øvrigt 
  • Selvrisikoen er 5.000 kr. per forsikringsbegivenhed
  • Prisen er 800 kr. per forsikringsår (ved 3-årig tegningsperiode).
Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.