Transportørens ansvarsforsikringer

Enhver transportør bør have en ansvarsforsikring, som dækker det retslige ansvar, som han kan pådrage sig ifølge de love, regelsæt og transportretslige konventioner, som han udfører opgaver under.

Det kan fx være Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser(NSAB2000), CMR-loven, der regulerer fragtaftaler ved internationale landevejstransporter eller Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser (DSAB1997).

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.