Bilforsikring til firmaets køretøjer

Vi tilbyder din virksomhed bilforsikring til alle virksomhedens køretøjer

 Vi kan tilbyde følgende dækninger:

 • Ansvarsforsikring (Lovpligtig)  
 • Kaskoforsikring med Retshjælp samt Redningshjælp i udlandet
 • Brandforsikring  

Ansvarsforsikring

Loven kræver, at alle bilister har etableret ansvarsforsikring for deres køretøj. Det gælder også for snescootere, motorcykler og knallerter.

Forsikringen dækker de skader, du kan komme til at påføre andre personer, motorkøretøjer eller ting.

Ansvarsforsikringen dækker med de i færdselslovens fastsatte beløb:

 • Personskader med indtil DKK 50.000.000,-
 • Tingskader med indtil DKK 10.000.000,-

Beløbene er gældende pr. skadebegivenhed.

Specielt for snescootere, knallerter og motorcykler kan vi udelukkende tilbyde den lovpligtige ansvarsforsikring.

Er du derimod involveret i et solouheld, eller får du hele skylden for et trafikuheld, får du ikke erstatning for skaderne på din egen bil, hvis du kun har tegnet en ansvarsforsikring. Du risikerer således et stort tab, hvis bilen bliver totalskadet.

Kaskoforsikring:

Sætter du sikkerhed og tryghed i højsædet, skal du vælge fuld kaskodækning. Du får den bedste dækning og flest fordele. Tyveri og stort set alle skader er dækket, dog ikke skader som følge af brand, eksplosion, kortslutning eller lynnedslag. Ønsker du også/eller kun dækning for den type skader, skal du vælge brandforsikring. 

Brandforsikring:

Vælger du brandforsikring, får du erstatning, hvis du mister dit køretøj på grund af skader opstået som følge af kortslutning, eksplosion, lynnedslag og ikke-påsat brand.

Kasko- og/eller brandforsikring etableres i altid kombination med den lovpligtige ansvarsforsikring

Retshjælpsdækning:

Kommer du som ejer, bruger eller fører af en privat bil ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du - med visse begrænsninger - opnå Retshjælpsdækning. Det betyder, at If betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 75.000 kr. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.

Værd at vide:

Under kaskoforsikringen er ekstra udstyr som standard dækket med op til kr. 3000,-. 

Ekstra udstyr betegnes som udstyr der er monteret på og/eller i køretøjet efter det har forladt producentens fabrik. Det kan f.eks. være:

 • Aluminiumsfælge og dæk (sommer og vinter)
 • Oliefyr
 • Stereo anlæg
 • Kommunikationsudstyr
 • Reklamefolie
 • Tag bøjler
 • etc.

Vi anbefaler, at du etablerer yderligere forsikringsdækning såfremt værdien af ekstra udstyr overstiger standarddækningen.

Ønsker du uddybende information om motorkøretøjsforsikring er du meget velkommen til at kontakte os.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.