Ændring/opsigelse af policer

Biler:
Opsigelse af ansvarsforsikring på biler kan ikke foretages her - disse skal opsiges på motorkontoret. Opsigelse af kaskoforsikring på biler kræver dokumentation for at der ikke er pant i bilen.

Ejendomme:
Opsigelse af bygnings brandforsikring kræver dokumentation for at der ikke er pant i ejendommen eller et policenummer til overtagelse af eksisterende. 

Ændrings-/opsigelsesskema
For at vi kan yde dig den korrekte service bedes du udfylde nedenstående felter. Felter med * skal udfyldes.
* Navn (for- og efternavn):
* Cpr-nummer eller policenummer: 
* Email adresse:

*Forsikring(er) som skal ændres

 Familieforsikring

 Parcelhusforsikring

 Hundeansvarsforsikring

 Lystfartøjsforsikring

 Ulykkesforsikring

 Bilforsikring

Ændres pr.dato:

* Forsikring(er) som skal opsiges

 Familieforsikring

 Parcelhusforsikring

 Hundeansvarsforsikring

 Lystfartøjsforsikring

 Ulykkesforsikring

 Bilforsikring ( Kun kasko

Ophører pr. dato:

Årsag til opsigelse:

 Hjemmet opløst
 Blevet gift og indboet er forsikret
 Forretningen/virksomheden ophører
 Huset er solgt - ny ejer er forsikret
Hunden er død/afhændet
Objektet er afhændet
Fartøjet er solgt
Forsikrede afgået ved døden
Anden årsag
Beskriv:

Ved adresseændring skriv da ny adresse her:
Ved ændring - Beskriv:
Ændring/ophør pr. dato:

Når du trykker på "Send" får du en kopi af det udfyldte skema til din e-mail adresse.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.