Kaskoforsikring

Den uundværlige forsikring, hvis du ejer et fartøj.

Forsikringen dækker skader på skibets skrog, maskineri og inventar - samt omkostninger, der er afholdt for at redde skib og ombordværende værdier fra en truende fare. Det kan fx være dækning af udgifterne til bugsering eller bjærgeløn.

Desuden indeholder forsikringen en ansvarsdækning. Det betyder, at du er sikret, hvis rederiet (skibet) bliver pålagt et erstatningsansvar for skader, der sker på modpartens ting ved kollision.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.