Invaliditet

Ulykkesforsikringens invaliditetserstatning afhænger af, hvor meget du er kommet til skade. Hvis du efter et ulykkestilfælde  får varige skader, beregner man en invaliditetsgrad, som afgør, hvor stor en erstatning du får.

Hos If kan du få udbetalt erstatning, hvis du får en invaliditetsgrad på 5 % eller derover. De
fleste mennesker, der får en invaliditetsgrad på 1 – 10 % kan leve et stort set helt normalt liv. Derfor kan du vælge, først at få udbetalt erstatning, hvis du bliver ramt af et ulykkestilfælde, der medfører en invaliditetsgrad på 10 % eller derover. Fordelen er, at du betaler en lavere pris på selve forsikringen.

Herefter kan du også vælge mellem tre former for erstatning. Denne tabel viser forskellen på de tre typer, og neden for kan du læse om hver enkelt erstatningsform.

Almindelig erstatning
Erstatningens størrelse er afhængig af den forsikringssum du har valgt.

Eksempel: Ved en forsikringssum på 1.000.000 kr. og en invaliditetsgrad på 40 %, får du udbetalt 400.000 kr.

Progressiv – stigende erstatning
Jo større invaliditetsgrad, jo større behov har man for hjælp. Derfor kan du vælge en progressiv erstatning, som betyder, at du får udbetalt en større erstatning ved en invaliditetsgrad på 30 % eller mere.
 
Eksempel: Ved en forsikringssum på 1.000.000 kr. og en invaliditetsgrad på 40 % får du udbetalt 560.000 kr. Den progressive erstatning beregnes ved at du får 40 % af forsikringssummen PLUS 40 % af 40 % = 16 %. Det vil sige, at du i alt får 56 % af forsikringssummen.

Dobbelterstatning
Denne valgmulighed giver dig den største dækning ved invaliditetsgrader over 30 %. Du får simpelthen dobbelt så meget som ved den almindelige erstatningsform.

Eksempel: Ved en forsikringssum på 1.000.000 kr. og en invaliditetsgrad på 40 % får du udbetalt 800.000 kr. Erstatningen beregnes helt enkelt ved at sige 40 % + 40 %.

Husk, at hvis du vælger at forsikringen skal give højere erstatning, så er forsikringen også dyrere at købe. Ring derfor til os og hør mere om, hvordan du får den invaliditetsdækning, der passer bedst i forhold til din livssituation, og hvor meget du vil betale for din ulykkesforsikring.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.