Løsøre og Driftstab

Dit løsøre - inventar, varer og maskiner - er dækket mod brand, indbrudstyveri, ran og røveri samt vandskade med en Løsøreforsikring. Er uheldet ude, får du erstattet dit løsøre til genanskaffelses-prisen. Det vil sige til den aktuelle markedspris - og uden fradrag for alder og brug.

Driftstab opstår typisk som en følge af skader på løsøret eller på de bygninger, som løsøret er i. Skaderne kan fx skyldes brand, storm, indbrudstyveri, vand m.m. og medføre, at virksomheden i en periode må ligge stille eller kun kan producere for nedsat kraft - og derfor bliver udsat for et tab.

If tilbyder løsøre- og driftstabsforsikring skræddersyet til din virksomhedsbehov.

Løsøreforsikring
Denne kan udvides til også at dække driftstab. Erstatningssummernes størrelse kan være forskellige for løsøre og driftstab.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.