Kombineret Entrepriseforsikring

Entrepriseforsikringen indholder:

 • Bygningsbrand på nybyggeriet eller ombygningen.
 • All Risks forsikring på det påbegyndte byggeri. Det betyder, at forsikringen dækker enhver skade, der ikke direkte står nævnt som en undtagelse i policen
 • Ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, som bygherre, entreprenører og underentreprenører kan pådrage sig i forbindelse med byggeriet - uanset om det drejer sig om skader på mennesker eller på omkringliggende bygninger og anlæg m.m.

Ved byggeentrepriser dækker All Risks tab og skader på det påbegyndte byggeri og på de materialer, der er på byggepladsen.

Forsikringen dækker skader, der opstår på grund af:

 • storm, skybrud eller tøbrud
 • brand på bygning
 • oversvømmelse
 • tyveri og hærværk
 • frost- og vandskade
 • jordskred, sætninger og sammenstyrtninger
 • væltet byggekran
 • påkørsel

Hvorfor denne særlige ansvarsforsikring?
Entreprenøren eller bygherren har ofte en Erhvervsansvarsforsikring, men denne dækker ikke mere specielle opgaver som f.eks. opgravning og nedrivning, pilotering, spunsning, grundvandssænkning, undermuring m.m. Her er det kun den kombinerede entrepriseforsikring, der dækker erstatningsansvaret. 

Tilvalg

Forsikringen kan udvides til også at dække skader på entreprenørmateriel eller skader på tilstødende bygninger, som tilhører bygherren.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.