Forsikring af dit indbo

Indboforsikringen dækker dit private indbo - også kontanter - hvis det bliver stjålet eller ødelagt ved en brand-, vand- eller tyveriskade. Indboforsikringen omfatter din husstand, dvs. alle familiemedlemmer eller samboende, der har folkeregisteradresse hos dig.

Indboforsikringen er fire forsikringer i én:

 1. Indboforsikring
  Omfatter alle flytbare ting i dit hjem
  Tøj, smykker, møbler, malerier, radio, tv, video, værktøj osv. får du erstattet, hvis det f.eks. bliver stjålet eller ødelagt ved en brand- og/eller vandskade. Kontanter, dog højst kr. 10.000,- erstattes også. Dit indbo er også dækket, hvis det drejer sig om lynnedslag eller hærværk i forbindelse med et indbrud. Køle- og frostvarer erstattes, hvis de bliver ødelagt ved en tilfældig strømafbrydelse.
 2. Ansvarsforsikring
  Er du eller en i din husstand skyld i, at der sker en skade på personer, dyr eller ting, er du godt dækket. Nemlig med 5 mio. kr. for personskade og med 2 mio. kr. for tingskade.
 3. Retshjælpsforsikring
  Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du - med visse begrænsninger - opnå retshjælpsdækning. Det betyder, at forsikringen betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 75.000 kr. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500.
 4. Tilvalgsdækninger
  Du har mulighed for - mod et tillæg - at udvide familieforsikringen med følgende dækninger:

  Glas & sanitet
  Forsikringen dækker i helårsboligen brud på de forsikrede genstande, efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.

  Dækningen tilbydes lejere som ifølge lejekontrakt har den indvendige vedligeholdespligt.
 5. Pludselig skadedækning

          Tilvalgsdækningen pludselig skade gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.

          Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag.

          Årsagen til skaden og skadens opståen skal sålede ske samtidig.

          

Følgende genstande er omfattet?

 • Glas, der er bygningsbestanddele
 • Wc-kummer, bidets, håndvaske og badekar.

Forsikringen dækker max. 20.000 kr. pr. skadebegivenhed.

Selvrisiko er 700 kr.

Ekstra dækning for mønt- og frimærkesamling
Standard dækningen (5 % af forsikringssummen maksimalt kr. 15.000,-) kan udvides med maksimalt kr. 15.000,-. Den maksimale forsikringssum udgør herefter kr. 30.000,-

Ekstra dækning for guld & sølv
Standard dækningen (10 % af forsikringssummen maksimalt kr. 40.000,-) kan udvides med maksimalt kr. 40.000,-. Den maksimale forsikringssum udgør herefter kr. 80.000,-   

Gravstedsforsikring
Dækningen omfatter tyveri fra og/eller hærværk på et gravsted, som du har ønsket at forsikre. Erstatningen vil maksimalt udgøre kr. 27.291 pr. skade. Selvrisiko ved alle skader er kr. 700,-

Opmagasineringsforsikring
Dækningen omfatter brand-, vand-, og tyveriskader på opmagasinerede indbogenstande. Vi kræver at få oplyst fuldstændig opbevaringsadresse.

Vær opmærksom på at dækningen ikke omfatter tyveri af guld og sølvgenstande samt smykker, ligesom dækningen ved simpelt tyveri er suspenderet.

Ubeboet bolig
Forsikringen kan udvides så den dækker selvom din bolig er ubeboet ud over de 6 måneder som er standard.

Ønsker du uddybende information om indboforsikring, er du meget velkommen til at kontakte os.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.