All Risks Virksomhedsforsikring

De fleste mellemstore virksomheders tingskadeforsikringer kan med fordel erstattes af en All Risks Virksomhedsforsikring, der er en kombineret Bygningsbrand- ,  Anden Bygningsbeskadigelse, Løsøre- og Drifttabsforsikring

Hertil kommer All Risks dækningen, der omfatter alle pludselige, direkte og uforudsete skader på de forsikrede genstande - medmindre de udtrykkeligt er undtaget i vilkårene! Det er altså hurtigt og let at se, hvad forsikringen dækker. Det skaber overblik og giver tryghed.

All Risks Virksomhedsforsikring kan med fordel erstatte disse 6 dækninger:

  1. Bygningsforsikring inkl. huslejetab, restværdiforsikring, rørskadedækning samt svamp og insektdækning
  2. Glas- og Sanitetsforsikring
  3. Løsøreforsikring (brand, vand og indbrudstyveri) 
  4. Drifttstabsforsikring (forårsaget af brand, vand eller indbrudstyveri)
  5. Edb-kasko
  6. Maskinkasko
Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.