Hvilke forsikringer der skal tegnes på båden

Dit lystfartøj repræsenterer en stor værdi, og det er derfor vigtigt, at du er godt forsikret. Med en Lystfartøjsforsikring i If. får du tre forsikringer i én:

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion samt skader, der sker under ophaling eller søsætning. Desuden dækkes skader, der sker under landtransport. Vælter båden, mens den står på land, dækkes skaderne på dit lystfartøj og på det, som den eventuelt måtte ramme.

Ansvarsforsikring
Det er pragtfuldt at sejle, men ikke altid helt problemfrit. Der er mange muligheder for at komme galt af sted i de tætpakkede lystbådehavne om sommeren. Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender der tabes - pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have sin ansvarsforsikring i orden.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for 30 mio. kr. ved personskade og 15 mio. kr. ved tingskade jf. Sølovens regler.

Retshjælpsforsikring
Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, f.eks. ved køb og salg, kan du - med visse begrænsninger - opnå retshjælp. Det betyder, at If. betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 75.000 kr. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.

Tilvalgsforsikring - Ulykke
Havet er ikke nogen ufarlig legeplads, så hvis du inviterer gæster med på en sejltur, bør du sikre dig, at gæsterne er ordentligt forsikret. For kun nogle få hundrede kroner ekstra om året kan du tegne en ulykkesforsikring, der dækker op til seks personer om bord, og som sikrer erstatning, hvis der sker en ulykke, hvor en eller flere personer invalideres eller omkommer.

Ønsker du uddybende information om lystfartøjsforsikring er du meget velkommen til at kontakte os.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.