Anmeld skade

Hvis du har været udsat for en skade, er det vores mål at hjælpe dig på den bedste og hurtigste måde.

Det stiller også krav til dig som forsikringstager.

Derfor er det vigtigt, at du:

  • straks går i gang med at begrænse skadens omfang
  • anmelder evt. indbrudstyveri, tyveri af cykel, hærværk eller lignende til din lokale politimyndighed
  • detaljeret udfylder alle væsentlige punkter i skadeanmeldelsen
  • om muligt får noteret navn og adresse på vidner til skaden
  • tager kontakt til os, såfremt du er i tvivl om noget

Vær opmærksom på, at såfremt du ikke overholder din forpligtelse som forsikringstager med, at begrænse skadens omfang, vil det kunne medføre nedsættelse eller helt bortfald af en eventuel erstatning.

OBS: Bemærk, at nogle af anmeldelserne kan udfyldes elektronisk

Ved arbejdsskader se boksen til højre.

Skadeanmeldelser
Privat Erhverv
Motorkøretøj Motorkøretøj
  Forhandlerværksted - motorkøretøj
Bygningsskade Bygningsskade
Indboskade Tyveriskade
Ulykke Glasskade
Tandskade Løsøre - Vand-/Rørskade
  Løsøre - Brandskade
Ansvar Ansvar
  Brilleskade
  Transportskade
  Branderhverv
  Bagageforsinkelse
  Flyforsinkelse
  Firmarejse - Sygdom
Fartøj

Fartøj

El-Installationserklæring El-Installationserklæring
VVS-Erklæring VVS-Erklæring
Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.