Speditøransvar

Speditørens opgaver bliver stadig mere omfattende, og det stiller store krav til speditørens forsikringsselskab. Denne forsikring dækker dit ansvar i henhold til begrænsningsreglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2000).

Det er meget vigtigt, at du som speditør gør dine kunder udtrykkeligt opmærksom på, at du udfører opgaver i henhold til NSAB2000, og indføjer en kort tekst om begrænsningerne. Dette sikres bedst ved en tekst på alt brevpapir, alle tilbud, kontrakter o.lign. Husk også teksten ved kommunikation/tilbudsgivning pr. e-mail.

Vær opmærksom på, at du i henhold til NSAB2000 er forpligtet til at forsikre kundens gods, når det opbevares på dit lager.

Tilvalgsdækninger til speditøransvarsforsikringen:

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.